W ramach intensywnej współpracy międzynarodowej Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka złożył wizytę w Terezjańskiej Akademii Wojskowej (TAW) w Wiener Neustadt.

Podczas wizyty omówiono zasady poprawy efektywności współpracy na gruncie naukowym i dydaktycznym.

Rektor-Komendant WSOWL spotkał się z Komendantem TAW gen. bryg. Karlem Pronhaglem. Gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka został zapoznany z informacjami na temat Terezjańskiej Akademii Wojskowej – jej zadaniami, kierunkami kształcenia oraz urządzeniami symulacyjnymi używanymi w szkoleniu kadetów austriackich.

W dalszej części wizyty płk dr Harald Gell – Szef Biura Współpracy Międzynarodowej TWA, który jednocześnie jest przewodniczącym Grupy Implementacyjnej „Erasmusa Wojskowego” przy UE, przedstawił informacje na temat dotychczasowych dokonań w zakresie inicjatywy wymiany oficerów młodszych i kadetów europejskich uczelni wojskowych.


 

Back to top