Po raz pierwszy podchorążowie z WSOWL wzięli udział w wymianie studenckiej z University of North Georgia Senior Military College znajdującego się w miejscowości Dahlonega w Stanach Zjednoczonych.
Przedsięwzięcie było następstwem podpisanego przez Rektora–Komendanta, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki porozumienia o współpracy pomiędzy WSOWL i University of North Georgia. Na mocy porozumienia Uczelnie rozpoczęły wymianę akademicką, realizowaną na zasadach wzajemności oraz szeroko rozumianą współpracę naukową.

Podchorążowie już od samego początku dali się poznać z jak najlepszej strony. Po zaliczeniu szkolenia zapoznawczego otrzymali wyróżnienie od macierzystej kompanii „Delta” za zaangażowanie oraz wspieranie innych kadetów. Tym samym rozpoczęli naukę jako pełnoprawni członkowie Corps of Cadets.
Podchorążowie przeszli tydzień ciężkich prób do jednej z najbardziej elitarnych specjalności, Programu ROTC - Ranger Challenge. Pięciodniowe zmagania były przeprowadzane w trudnych warunkach terenowych, mających sprawdzić ich wytrzymałość i sprawność. Studenci z Polski ukończyli konkurencje na czołowych miejscach i wraz z 5 innymi kadetami ze Stanów Zjednoczonych zasilili zespół Ranger Challenge .
Podchorążowie mieli również okazję być świadkami promocji Ranger School w Fort Benning, odwiedzili muzeum piechoty oraz centrum symulacji, w którym pracowali na VBS 3, trenażerach Bradley, a także Close Quarter Combat.
Przed nimi jeszcze 4 miesiące ciężkiego szkolenia i nieustannego doskonalenia się.


Back to top