- Jak doniosła jest to uroczystość świadczy liczba osób, które przybyły pożegnać Pana Pułkownika. Z całą pewnością będziemy czerpali z Pana dokonań. Tak jak Pan służył, tak też z godnością odchodzi – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystości zakończenia służby wojskowej ppłk. Jana Kutnego.

Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel przedstawił doświadczenie zawodowe Szefa Wydziału Wychowawczego. Podkreślił również bardzo dużą aktywność z organizacjami pozarządowymi, co skutkowało Złotym Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Za działalność ze Związkiem Sybiraków i organizacjami kombatanckimi wyróżniony został m.in. Medalem Pro Patria nadanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków. To tylko niektóre z wyróżnień.
Ppłk Jan Kutny był założycielem i propagatorem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy WSOWL. Sam oddał 19 litrów krwi i jest Zasłużonym Honorowym Krwiodawcą.
- Wspaniałe 38 lat życia poświęciłem służbie dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i jej poprzedniczek. Jestem wdzięczny, że miałem w Państwu nie tylko przełożonych i współpracowników, ale także przyjaciół. Serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość, która stale pomagała mi stawiać czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą wymagająca służba Ojczyźnie – powiedział wzruszony główny bohater uroczystości.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top