W piątek 27 stycznia br. w Sali Tradycji Uczelni, miało miejsce uroczyste pożegnanie generała brygady Zbigniewa Smoka.

Generał brygady Zbigniew Smok, skierowany został do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu po ponad czterech latach służby na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc). Z tego też względu, w uroczystości nie zabrakło przedstawicieli 11LDKPanc - Czarnej Dywizji.

Podczas uroczystości życzenia powodzenia i podziękowania za wieloletnią współpracę złożyli generał broni dr Marek Tomaszycki oraz zastępca dowódcy - szef sztabu 11LDKPanc generał brygady Stanisław Czosnek.

Uroczystość zakończyła się wpisem do „Księgi Pamiątkowej WSOWL”.


 

Back to top