Z wojskową oraz religijną pieśnią na ustach członkowie Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych weszli do sal Hospicjum Ojców Bonifratrów.

– Podopiecznych ośrodka, z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, odwiedzaliśmy z życzeniami zdrowia, pogody ducha, wewnętrznej siły, a także z wyrazami podzięki za niesłabnący wkład ich doświadczeń w nasze życie - mówi opiekun Duszpasterstwa Akademickiego ks. por. Maksymilian Jezierski. Dla każdej ,,Babci” i każdego ,,Dziadka” zostały przygotowane kartki, a zapisane w nich słowa, przy akompaniamencie gitary, odczytane przez studentów.
– To piękne móc wnieść chwilę radości i zabrać z nich choć trochę ciężaru. Jak ważna jest dla nich bliskość drugiej osoby można zobaczyć tylko w ich oczach - opowiada pchor. Marcin Zientara. Jednego z podopiecznych mieliśmy okazję przywitać w jego pierwszym dniu pobytu w Hospicjum Bonifratrów. Pan Mieczysław swoje życie poświęcił służbie wojskowej. Wiele wzruszenia wywołały jego słowa wypowiedziane z wielką dumą, ale niestety również i cierpieniem – Jestem przekonany, że godnie mnie zastąpicie.
- Wszyscy Państwo niesiecie za sobą ogromny bagaż doświadczeń, z którego my możemy czerpać nieskończenie, wystarczy tylko koło Państwa przysiąść. Dziękujemy za to Bogu - mówił do podopiecznych Hospicjum ks. por. Maksymilian Jezierski.


Back to top