Archiwum aktualności - 2017 rok

O 10.00 zabrzmiał gwizdek rozpoczynający mecz, jakiego w WSOWL jeszcze nie było. Na uczelnianej murawie stanęły dwie drużyny wrocławskich hospicjów. Po jednej stronie piłkarze Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, po drugiej piłkarze Wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów.

Kompania honorowa i delegacja z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 76. Rocznicę zamordowania Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się ostatnia w tym roku akademickim akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy WSOWL,
Tym razem nieopodal budynku dydaktycznego stanął Krwiobus - mobilny punkt poboru krwi.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył akty mianowani na wyższe stopnie wojskowe oraz powitał żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka Pytla wzięła udział w uroczystości zakończenia pierwszego roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka spotkał się z delegacją amerykańskich żołnierzy uczestniczących w czwartej edycji programu CULP (Cultural Understanding Language Proficiency).

Zebranie doświadczeń i analiza sposobów przygotowania do zawodów użyteczno-bojowych „Sandhurst” było celem wizyty delegacji z WSOWL w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych West Point.

Kadra i podchorążowie z 1. batalionu szkolnego wzięli udział w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się wystawa i konkurs modelarski XII Wrocławskiego Spotkania Modelarzy Kartonowych, a zarazem XIV Zlotu Forumowiczy „Konradusa”.

Podchorążowie z WSOWL przeprowadzili ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia w ramach projektu edukacyjnego nt. „Znaczenie Wojska Polskiego w historii Polski”, realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przewodniczył delegacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, która wzięła udział w International Military Academic Forum iMAF 2017 w Czechach.

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych kadra i podchorążowie uczcili Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty.

Czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drugie miejsce drużynowo zajęli podchorążowie 1 batalionu szkolnego podczas ekstremalnego biegu z przeszkodami SURVIVAL RACE.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się III Mistrzostwa Wojska w Walce w Bliskim Kontakcie. O medale w dziewięciu kategoriach męskich i dwóch kobiecych rywalizowało 62 zawodników. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zdobyli żołnierze z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W Sali Tradycji WSOWL odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy przeniesionych ze studiów cywilnych na studia wojskowe.

Przez 10 dni podchorążowie pierwszego roku uczestniczyli w swoich pierwszych zajęciach poligonowych.

Podchorążowie wzięli udział w 1. Biegu Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych w Komorowie. Przed zawodami upamiętnili swych poprzedników z okresu II Rzeczypospolitej symboliczną wiązanką kwiatów z podpisem „Absolwentom Szkoły Podchorążych w Komorowie spadkobiercy Ich tradycji - podchorążowie WSOWL”. Złożyli ją pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W miejscu tym nasi podchorążowie wystawili również wartę honorową w strojach historycznych.

Trzeci rok z rzędu WSOWL była gospodarzem „Tygodnia Międzynarodowego”, który stał się cyklicznym wydarzeniem realizowanym przez Uczelnię.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem, że tak wiele kobiet wzięło udział w projekcie i tak wiele go ukończyło. (... ) Na szkolenia zgłosiło się kilka tysięcy pań, kursy rozpoczęło 1300, a skończyło 1000. Widać, jak duża była selekcja, jak wymagający był ten projekt - powiedział w niedzielę we Wrocławiu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
W niedzielę szef MON Antoni Macierewicz spotkał się w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu z uczestniczkami projektu „Samoobrona kobiet” oraz z instruktorami i koordynatorami szkoleń. W spotkaniu wziął udział Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Przy tej okazji Uczelnia wystawiła stoisko promocyjne, a podchorążowie wystąpili z pokazem walki wręcz.

W ostatnim dniu ćwiczenia KRYZYS-17 kilkaset osób odwiedziło Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych w ramach zorganizowanego Dnia Otwartego Uczelni.

Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Wydarzenia stają się co raz bardziej dynamiczne. Noc była długa.


– Chcemy, by uczelnie wojskowe były szkołami elitarnymi, kształtowały postawę patriotyczną i obywatelską polskich oficerów i jednocześnie uczyły rzemiosła wojennego. Przy tym powinny prowadzić zaawansowane badania naukowe oraz technologiczne, które mają zastosowanie zarówno w świecie cywilnym, jak i w polskiej armii– mówił Wiceminister Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski na spotkaniu z rektorami-komendantami w Dęblinie. MON chce, by wojskowe uczelnie stale podnosiły poziom kształcenia. Pomóc mają w tym nakłady finansowe resortu w rozwój bazy szkoleniowej.

Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

Na zaproszenie Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk. SG Marka Woszatyńskiego, delegacja Uczelni pod przewodnictwem Prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka Pytla wzięła udział w uroczystych obchodach 26. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Podchorążowie pierwszego roku po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach poligonowych.

7 czerwca br. odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS-17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, podkreślając w swojej wypowiedzi między innymi, że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W dniach 28.05-02.06. br., delegacja WSOWL pod kierownictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki, wzięła udział w 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISODOMA), zorganizowanym przez kanadyjski Royal Military College Saint Jean.

1 czerwca 2017 r. Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, wraz z przedstawicielami 15 uczelni, podpisał akt powołujący do życia International Association of Military Academies (IAMA).

Dynamicznie rozwijana współpraca międzynarodowa WSOWL, objęła swoim zasięgiem również kraje azjatyckie. Pierwszym partnerem z tego regionu, z którym nasza Uczelnia rozpoczyna kooperację jest Korea Południowa.

31 maja br. Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka rozmawiał o współpracy z gen. broni Byung-Ro Choi, Rektorem-Komendantem Akademii Wojskowej z Korei Południowej. Podczas roboczego spotkania, Rektorzy-Komendanci obu uczelni wojskowych ustalili zasady współpracy oraz harmonogram prac związanych z zawarciem formalnego porozumienia.

3 czerwca 2017 r. odbył się festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci kadry i pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

W dniach 29.05 - 02.06.2017 r., na terenie OSJ Raków zorganizowano i przeprowadzono obóz przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W WSOWL odbyła się Konferencja Metodyczna „Kształcenie proobronne uczniów klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych”.

W ramach programu „Katedra Ad Hoc” w WSOWL wykładowcy z lwowskiej Narodowej Akademii Wojsk Lądowych Ukrainy przeprowadzili wykłady gościnne.

Targi PRO DEFENSE to największe w Polsce wydarzenie z dziedziny obronności. Ostróda gościł wystawców z całego kraju. Wśród promotorów obronności znalazła się również nasza Uczelnia, której stoisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

- Jesteśmy tu dziś, by być świadkami najszlachetniejszego zobowiązania, jakie składa żołnierz swojemu Państwu. Przysięga wojskowa to jeden z najstarszych zachowanych obyczajów, jej idea jest niemal tak stara, jak idea samego wojska. Jej rota ulegała zmianom na przestrzeni wieków, ale zawsze miała jeden cel – być źródłem siły moralnej, dawać poczucie przynależności do sprawy, przypominać w trudnych chwilach służby jasne zasady - klarowne i czyste. Wierność i honor – te słowa najbardziej oddają jej ducha, są wyznacznikiem dla tych, których zadaniem jest strzec praw i granic – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystej przysięgi wojskowej podchorążych Studium Oficerskiego.

W ramach cyklicznych spotkań dowódców jednostek wojskowych z podchorążymi 1 batalionu szkolnego, wykładu gościnnego udzielił dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński.

- Zasłużyli Państwo na awanse i służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wiąże się to z dużym prestiżem, ale i ogromną odpowiedzialnością – powiedział Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel podczas uroczystości wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe i powitania oficerów w Uczelni.

Prawie 5 tysięcy złotych zebrano podczas koncertu charytatywnego przeznaczonego na leczenie Emilki i Milenki.

Koncertem galowym w sali widowiskowej zakończył się II Konkurs Piosenki Patriotycznej WSOWL.

W WSOWL odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna nt. „Szkolenie słuchaczy sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej”.

W dniach 1-4 czerwca w Expo Mazury w Ostródzie, na ponad 30 tysiącach metrów kwadratowych będzie można podziwiać ekspozycje targową, wystawę sprzętu wojskowego oraz przebyć ścieżkę historyczno-edukacyjną. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zaprezentuje między innymi: system symulacyjny VBS, system symulacyjny LSS oraz szkolenie z zakresu samoobrony i pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego Raków rozpoczął się obóz przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z WSOWL.

Reprezentacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zajęła 1 miejsce w klasyfikacji szkolnictwa wojskowego w jednych z najtrudniejszych zawodów militarnych w Europie „Italian Raid Commando - Lombardia 2017”.

- Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony jest zaledwie od kilku lat. Można by powiedzieć – nareszcie! Nareszcie Ci, którzy z narażeniem własnego życia udawali się w miejsca konfliktów i wojen, tracili zdrowie i sprawność, zmagali się z ogromnym stresem i napięciami, w długotrwałej rozłące z rodziną, w służbie na – nierzadko – cywilizacyjnych rubieżach świata - mają swoje święto. Przez lata służyli sprawie pokoju na świecie. Dziś noszą zaszczytne miano weterana – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Najcięższa, niezwykle widowiskowa i najbardziej wymagająca od żołnierzy rywalizacja odbyła się podczas Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego zorganizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Przez dwa dni żołnierze rywalizowali w pokonywaniu Ośrodka Sprawności Fizycznej, biegu patrolowym i strzelaniu z broni etatowej.

- Strategiczny Przegląd Obronny to najbardziej analityczny, najbardziej precyzyjny przegląd naszej armii, stanu zagrożenia zewnętrznego, jak i możliwości oraz niezbędnych środków jakie będą konieczne do uruchomienia - powiedział na konferencji prasowej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W dniach 26-28 maja w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Celem mistrzostw było wyłonienie najlepszych żołnierzy - sportowców w rywalizacji obejmującej zmagania indywidualne oraz zespołowe w konkurencjach: strzelanie z broni etatowej, pokonywanie Ośrodka Sprawności Fizycznej i bieg patrolowy.

„WSOnalia & UPnalia 2017” – pod taką nazwą w dniu 26 maja odbyły się juwenalia organizowane przez dwie uczelnie wrocławskie – Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

Na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Polsce delegacja WSOWL pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki wzięła udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Coventry (Wielka Brytania).

Back to top