Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja dylematy 2017 wz


 

W ramach obrad poruszane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • dylematy teorii i praktyki współczesnego zarządzania,
  • uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
  • dylematy zarządzania kadrami,
  • redefiniowanie koncepcji i metod zarządzania w procesie ciągłej zmiany,
  • zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych organizacjach,
  • zarządzanie ryzykiem w projektach oraz w organizacjach,
  • optymalizacja funkcji zarządzania w instytucjach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit,
  • społeczne, etyczne i moralne aspekty współczesnego zarządzania.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, praktyki oraz ekspertów z obszaru zarządzania, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem oraz aspektów społecznych i organizacyjnych współczesnych organizacji.

 

CELE KONFERENCJI:

Zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących dylematów współczesnego zarządzania, warsztaty przywództwa.

Back to top