Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja decyzje 2017


 

TEMATYKA KONFERENCJI

W ramach obrad poruszane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • determinanty i uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
  • reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne – teoria i praktyka,
  • podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
  • zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji,
  • niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych,
  • psychologiczne aspekty podejmowania decyzji,
  • społeczne, etyczne i moralne aspekty podejmowania decyzji,
  • bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji.


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, praktyki oraz ekspertów z obszaru zarządzania, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji w warunkach niepewności, zarządzania ryzykiem oraz aspektów społecznych i organizacyjnych współczesnych organizacji.

 

CELE KONFERENCJI

Zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, technicznych, personalnych i innych.

 

Back to top