Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa (dla oficerów SZ RP)

 

Inauguracja Studiów odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 (sobota) o g. 8:00 w s. 0.021 (hol główny w bloku dydaktycznym – nr 113.)

Słuchacze Studiów nie otrzymują przepustek uprawniających do wejścia na teren Uczelni.

Wjazd samochodem na teren Uczelni jest możliwy od strony bramy przy ul. Koszarowej (koło budynku PSI ul. Koszarowa 7). Wjazd na parking wymaga każdorazowego powiadomienia pracownika Służby Ochrony celem otwarcia szlabanu. Pracownik posiada listę słuchaczy Studiów Podyplomowych.

Wejście piesze na teren Uczelni jest możliwe od strony ul. Czajkowskiego 109 (brama główna) lub od strony ul. Koszarowej (jak wyżej). Wymaga to również powiadomienia pracownika Służby Ochrony.

Podczas Inauguracji Studiów zostaną Państwo powiadomieni o zasadach studiowania w WSOWL oraz zasadach zakwaterowania i wyżywienia na terenie Uczelni (dotyczy oficerów skierowanych przez organy wojskowe).

W tym dniu, osoby które nie dostarczyły wymaganych dokumentów, zobligowane są do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta osobowa;
  • aktualna fotografia o wym. 35 mm x 45 mm;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • kopia dowodu osobistego (dwie strony DO na jednej stronie kartki A4).

Słuchacze Studiów Podyplomowych nie posiadają statusu „studenta", w tym prawa do ulg komunikacyjnych i innych.

Oficerowie uczestniczą w zajęciach w mundurach polowych.

Na stronach internetowych Uczelni w zakładce Dziekanat/Studia Podyplomowe znajdują się wszystkie niezbędne informacje o studiach w WSOWL w tym aktualne rozkłady zajęć. Prosimy Państwa o każdorazowe sprawdzenie aktualnego rozkładu zajęć bezpośrednio przed terminem zjazdu. Są bowiem możliwe zmiany terminów zajęć z przyczyn losowych. Rozkład zajęć znajdujący się na stronach Dziekanatu jest jedyną wiarygodną wersją zajęć. Zwracamy także uwagę na zakładkę Studia Podyplomowe/Aktualności, gdzie mogą być treści istotne dla Państwa.

W zakładce Dziekanat/Kontakt znajdują się informacje o pracy Dziekanatu oraz kontakt telefoniczny i mailowy do wybranych osób.

Życzymy Państwu udanych studiów i zadowolenia z wyboru naszej oferty dydaktycznej.

 

Back to top