Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Do głównych zadań sekcji należy:
-    rozwijanie zainteresowań współczesnymi działaniami aeromobilnymi
w szczególności wojskami powietrznodesantowymi i kawalerii powietrznej;
-     kształtowanie predyspozycji psychofizycznych pożądanych dla żołnierzy jednostek aeromobilnych, rozpoznawczych oraz kształtowanie predyspozycji przywódczych;
-    propagowanie służby w formacjach wojsk powietrznodesantowych, specjalnych, rozpoznawczych i kawalerii powietrznej;
-    objęcie szkoleniem spadochronowo-desantowym członków sekcji w ramach szkolenia realizowanego w 6BPD i 25BKPow;
-    zapoznanie ze specyfiką prowadzenia działań powietrznodesantowych, połączonych z praktycznym desantowaniem w składzie drużyn/plutonów szturmowych grup powietrznodesantowych;
-    zapoznanie z najnowszym wyposażeniem i uzbrojeniem pododdziałów powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej;
-    zapoznanie z przygotowaniem tary desantowej spadochronów towarowych do zrzutu;
- szkolenie taktyczne (elementy szkolenia) w zakresie taktyki pododdziałów powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznawczych i wojsk specjalnych.

Członkami sekcji są podchorążowie zainteresowani działaniami aeromobilnymi.

Osiągnięcia:
- współpraca z jednostkami wojskowymi, 6BPD, 25BKPow;
- udział członków sekcji w ćwiczeniach taktycznych organizowanych w JW;
- udział w szkoleniach specjalistycznych;
- praktyczne wykonywanie skoków spadochronowych;
- reprezentowanie Uczelni w zawodach.

 

Działalność Sekcji:
- pozwala podchorążym na rozwijanie zainteresowań współczesnymi działaniami aeromobilnymi,a w szczególności wojskami powietrznodesantowymi i kawalerią powietrzną;
- umożliwia studentom wojskowym realizację szkolenia spadochronowo-desantowego z uwzględnieniem jego specyfiki w SZRP;
- przyczynia się do kształtowania zdolności psychofizycznych pożądanych nie tylko dla żołnierzy jednostek aeromobilnych, ale także jednostek rozpoznawczych i specjalnych oraz kształtowania predyspozycji dowódczych.

Back to top