Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Działając na podstawie „Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, Senat Uczelni kadencji 2015-2019 ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. gen. bryg. dr hab. inż. SKORUPKA Dariusz– przewodniczący Senatu,
 2. prof. dr hab. ŚCIBIOREK Zbigniew,
 3. prof. dr hab. MIERZWA Danuta,
 4. płk dr PYTEL Marek,
 5. płk dr hab. inż. PELLOWSKI Witalis,
 6. płk dr hab. inż. SMAL Tomasz,
 7. dr hab. inż. STANEK Stanisław,
 8. dr hab. SUROWIECKI Andrzej,
 9. dr hab. GRABIŃSKA Teresa,
 10. dr hab. HORYŃ Wojciech,
 11. dr hab. KAŁUŻNY Ryszard,
 12. dr hab. DANILUK Piotr,

 13. dr hab. FIC Daniel,
 14. dr hab. KACZMARCZYK Barbara,

 15. dr HOPEJ-TOMASZYCKA Magdalena,
 16. płk dr WEŁYCZKO Lesław,
 17. ppłk dr inż. DUCHACZEK Artur,
 18. ppłk dypl. GRABOWSKI Krzysztof,
 19. ppłk dypl. inż. HAJT Sławomir,
 20. ppłk mgr inż. CZERECHOWSKI Wojciech – sekretarz Senatu,
 21. mł. chor. DOLOT Marek,
 22. kpr. pchor. SKRZYNIARZ Bruno,
 23. kpr. pchor. DĄBROWSKI Piotr,
 24. kpr. pchor. KOŁCZ Adam,
 25. p. BAR Aleksandra,
 26. p. RZEPECKA Aleksandra.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

 • kanclerz,
 • kwestor,
 • przedstawiciel związku zawodowego działającego w Uczelni,
 • dyrektor biblioteki,
 • pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
 • pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Back to top