Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja spoleczenstwo a wojna 2017


 

Myślą przewodnią V konferencji z cyklu Społeczeństwo a wojna jest współczesna Europa, kolebka cywilizacji zachodniej, postrzegana przez pryzmat konfliktu kultur, antagonizmów i konfrontacji starego ładu z nowym porządkiem, powstającym w zatrważającym tempie na naszych oczach i burzącym dorobek kulturowy całych pokoleń. Przedmiotem rozważań tegorocznych obrad będzie problem ekspansji uchodźców i imigrantów na Stary Kontynent widziany nie tylko z perspektywy skali, ale i z perspektywy etiologii zjawiska oraz jego skutków dla Europy. Metaforyczny podtytuł konferencji Europa za murami – „obcy” u bram Europy może budzić wiele kontrowersji, jednak w idealny sposób wprowadza w klimat problemów, jakie ujawniły się z całą siłą na naszym kontynencie. Jak się okazuje, hasła tolerancji i wzajemnego szacunku głoszone pod adresem odmienności kulturowej odchodzą w zapomnienie w obliczu ekspansji uchodźców. Hasło wielokulturowej Ameryki: E pluribus unum, głoszące jedność obcych kulturowo mieszkańców, w europejskim tyglu staje się powoli złudzeniem i książkową mrzonką. To tylko zarys zagadnień podejmowanych podczas konferencji, których sens poznawczy skupiony został wokół następujących problemów badawczych:

Czy istnieje szansa stworzenia Europy bez podziałów kulturowych, konfliktów i napięć?

Jakie wyzwania i zagrożenia dla państw Europy niesie za sobą kryzys migracyjny?

Jaki wpływ mają imigracje na kształtowanie bezpieczeństwa kulturowego krajów europejskich?

Czy jest możliwe przetrwanie cywilizacji europejskiej w realiach napływu obcych kultur?

 

Obszary tematyczne:

  1. Europa bez Europejczyków – mity i fakty o problemach demograficznych Europy.
  2. Etiologia migracji do Europy – realne i medialne skutki.
  3. Mury zamiast mostów – zmiana paradygmatu równości i narodziny antywielokulturowości.
  4. Koniec Europy – aksjologiczne dylematy nowoczesności.
  5. Konflikt kultur znany i nieznany – nowe azymuty badawcze.
  6. Kształtowanie bezpieczeństwa kulturowego Europy.
  7. Polska na tle zagrożeń kulturowych w Europie.

 

Back to top