Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja spoleczenstwo a wojna 2017


 

Przewodniczący:

ppłk dr Marek Bodziany

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Publicznego – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

 

Zastępca Przewodniczącego:

mgr Anna Kotasińska

Instytut Studiów Międzynarodowych – Wydział Nauk Społecznych UWr

 

Członkowie:

płk rez. mgr Anatol Tichoniuk – WNoB WSOWL

mgr Rafał Wielki – WPiA UO

mgr Paweł Olbrycht – WNoB WSOWL

mgr Jolanta Jarosławska

 

Back to top