Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja spoleczenstwo a wojna 2017


 

płk dr hab. inż. Witalis Pellowski - przewodniczący

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

płk dr Marcin Liberacki

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, MON

płk dr Lesław Wełyczko

Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych WSOWL

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

prof. dr Gianpaolo Romanato

Università di Padova – Włochy; Pontificio Comitato di Scienze Storiche - Watykan

prof. dr hab. Marian Kopczewski

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr hab. Krzysztof Kociubiński

prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych UWr

dr hab. inż. Marian Żuber

prof. WSOWL – Prodziekan ds. Naukowych – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr hab Marian Marcinkowski

prof. WSOWL - Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr hab. Mariusz Kubiak

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach

dr hab. Mirosław Lenart

prof. UO – Wydział Filologiczny UO

prof. dr hab. Evgienij Babosow

Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

prof. dr hab. Wanda Rusiecka

Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

ks. prof. dr hab. Artur Katolo

Università della Calabria – Włochy

prof. dr Paola B. Helzel

Università della Calabria – Włochy

dr hab. Mirosław Minkina

Prorektor Uniwersytetu UPH w Siedlcach ds. Nauki

prof. dr hab. Ryszard Wróblewski

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach

prof. dr. Abdunnur Yildiz

Head of Department of Public Studies and Finances – Faculty of Economics and Administrative Sciences – Firat University – Turcja

prof. dr. Ahmet Yatkin

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Sciences – Firat University – Turcja

Assistant prof. dr. Rıfat Bilgin

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department Social Services and Studies – Firat University – Turcja

Assistant prof. dr. Hasan Uzun

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labour Economics – Firat University – Turcja

dr hab. Radosław Bania

prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Agnieszka Filipek

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach

dr hab. Grzegorz Rdzanek

prof. UJK – Katedra Krajów Europy Północnej – UJK w Kielcach

dr hab. Elżbieta Szyszlak

Wydział Nauk Społecznych UWr

dr hab. Piotr Daniluk

prof. AWL - Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych UWr

dr hab. Wojciech Rechlewicz

prof. Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera

dr hab. Ryszard Machnikowski

prof. Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komitet wspierający

ppłk dr Zbigniew Grobelny

Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

ppłk dr Krzysztof Świderski

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr Ziad Abou Saleh

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

dr Violetta Gul-Rechlewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ppłk dr Marcin Bielewicz

Prodziekan ds. Wojskowych – Wydział Zarządzania WSOWL

ppłk dr Andrzej Demkowicz

Instytut Dowodzenia WSOWL

dr Magdalena el Ghamari

Collegium Civitas, Redaktor Naczelny czasopisma „Securitologia” i Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego

dr Paweł Kocoń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Karolina Lubieniecka-Kocoń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Marta Nowakowska

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr Tomasz Szyszlak

Wydział Nauk Społecznych UWr

mjr dr Paweł Wasilewski 

Zakład Dydaktyki WSOWL

ppłk dr Adam Szymanowicz

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL

dr Edyta Izabela Rudolf

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Back to top