Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja decyzje 2017


 

Komitet Naukowo-Programowy Konferencji zastrzega sobie prawo rekomendowania artykułów w języku angielskim po pozytywnej recenzji do opublikowania w monografii z serii Decisions on Situations of Endangerment (20 punktów za rozdział wieloautorski) oraz artykułów w języku polskim lub angielskim do publikacji w Zeszytach Naukowych WSOWL (8 punktów na liście MNiSW część B, indeksowanych przez BazTech, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus). Autorzy nie otrzymują honorariów za artykuły.

 

OFICJALNY JĘZYK KONFERENCJI:

j. polski i j. angielski

 

WYMAGANIA EDYTORSKIE ORAZ OŚWIADCZENIE:

Wymagania edytorskie artykułów przesłane zostaną do zadeklarowanych autorów oraz udostępnione będą na stronie internetowej:

www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl, w zakładce: dla autorów.

Back to top