Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja dylematy 2017 wz


 

Komitet Naukowo-Programowy Konferencji rekomenduje artykuły w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji, do publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (8 punktów na liście MNiSW część B, indeksowanych przez BazTech, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus).

 

OFICJALNY JĘZYK KONFERENCJI:

j. polski i j. angielski.


WYMAGANIA EDYTORSKIE ORAZ OŚWIADCZENIE:

Wymagania edytorskie artykułów przesłane zostaną do zadeklarowanych autorów oraz udostępnione będą na stronie internetowej: www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl, w zakładce: dla autorów.

Back to top