Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Terminy rozliczenia praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

W celu zaliczenia praktyk studenckich w „pierwszym terminie”, należy rozliczyć się z nich w module Wirtualna Uczelnia (grupa "Praktyki") do 23.06.2017 r. dla studiów stacjonarnych oraz do 25.06.2017 r. dla studiów niestacjonarnych.

Założenie sprawy w module Wirtualna Uczelnia po ww. terminie będzie skutkowało zaliczeniem praktyk w „drugim terminie – poprawkowym”.

Informacja szczególnie istotna z punktu widzenia osób, które będą wnioskować o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pot. „stypendium naukowe”.

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia, w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, tj. do 22.09.2017 r. dla studiów stacjonarnych oraz do 17.09.2017 r. dla studiów niestacjonarnych.

Wymiar godzin praktyk studenckich:

  1. Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – 240 godz. w semestrze określonym w planie studiów,
  2. Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – 80 godz. w semestrze określonym w planie studiów.

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia

w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej.

 

Back to top