Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

 1. Kierunek studiów - Bezpieczeństwo Narodowe:
  • Jednostki administracyjne województwa, powiatu, miasta, gminy, których działalność dotyczy zarządzania kryzysowego (np. wydziały, referaty i Centra Zarządzania Kryzysowego).
  • Struktury organizacyjne Sił Zbrojnych RP realizujące zadania związane ze specjalnością studiów (np. sztaby, komendy garnizonów, jednostki ratownictwa inżynieryjnego itp.).
  • Struktury organizacyjne innych służb mundurowych (Policji Państwowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej).
  • Straże Miejskie/ Gminne.
  • Instytucje wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Prokuratury, Służba Więzienna).
  • Służby zajmujące się ochroną infrastruktury wybranych miejsc (kolej, lotniska, porty, inne).
  • Inspektoraty (sanitarne, drogowe, ochrony środowiska, inne).
  • Koncesjonowane podmioty gospodarcze zajmujące się ochroną osób (imprez masowych), mienia, nieruchomości.
  • Zakłady zwiększonego i dużego ryzyka.
  • Przedstawiciele organizacji międzynarodowych w Polsce (UE, NATO, ONZ, OBWE, inne).
  • Ambasady i placówki konsularne innych państw w Polsce.
  • Polskie ambasady i placówki konsularne za granicą.
  • Fundacje, stowarzyszenia, organizacje rządowe i pozarządowe, realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
  • Kancelarie prawne, firmy doradcze i szkoleniowe.
  • Redakcje środków masowego przekazu (TV, radio, prasa, Internet).
  • Placówki i ośrodki badawcze.
  • Inne jednostki i podmioty realizujące zadania z zakresie bezpieczeństwa i obronności.
 2. Kierunek studiów - Inżynieria Bezpieczeństwa:
  • Firmy i zakłady przemysłowe stosujące ryzykowne operacje technologiczne.
  • Zakłady zwiększonego i dużego ryzyka.
  • Służby i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem funkcjonowania infrastruktury krytycznej (Państwowa Straż Pożarna, Zakładowa Służba Ratownicza, branżowe służby ratownicze).
  • Inspektoraty (sanitarne, drogowe, ochrony środowiska, inne).
  • Placówki, ośrodki i instytuty badawcze.
  • Inne jednostki i podmioty realizujące zadania z zakresie bezpieczeństwa technicznego.

 

Back to top