Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Terminy rozliczenia praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

W celu zaliczenia praktyk studenckich w „pierwszym terminie”, należy rozliczyć się z nich w module Wirtualna Uczelnia (grupa "Praktyki") do 21.07.2017 r.

Założenie sprawy w module Wirtualna Uczelnia po ww. terminie będzie skutkowało zaliczeniem praktyk w „drugim terminie – poprawkowym”.

Informacja szczególnie istotna z punktu widzenia osób, które będą wnioskować o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pot. „stypendium naukowe”.

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia, w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, tj. do 22.09.2017 r. (W odniesieniu do Inżynierii Bezpieczeństwa powyższe terminy dotyczą jedynie studentów studiów I stopnia - VI semestr).

 

Wymiar godzin praktyk studenckich:

 1. Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Narodowe:
  • I stopień:
   • II semestr – 120 godz.
   • IV semestr – 120 godz.
  • II stopień:
   • II semestr – 80 godz.
 2. Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa:
  • I stopień:
   • V semestr – 320 godz.
   • VI semestr – 160 godz.
  • II stopień:
   • II semestr – 160 godz.

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia

w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej.

 

Back to top