Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Obszar badawczy: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, terroryzm, broń masowego rażenia, zarządzanie kryzysowe, ochrona infrastruktury krytycznej

Najważniejsze Publikacje:
Podręczniki akademickie i monografie:
• M. Żuber, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Podręcznik akademicki. WSOWL 2012.
• M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Podręcznik akademicki. WSOWL 2013.
• M. Żuber, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej. Difin, Warszawa 2015.
Monografie pod redakcja naukową:
• K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red..), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat-Wiedza-Demarkacja, Difin Warszawa 2013.
• M. Marcinkowski, M. Żuber (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. króla S. Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno 2013.
• M. Żuber (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej. WSOWL Wrocław 2013.
• M. Żuber (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Współczesne problemy bezpieczeństwa. WSOWL Wrocław 2014.
Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografii
• M. Żuber, Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa ogólnego [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat-Wiedza-Demarkacja, pod red. nauk. K. Raczkowskiego, K. Żukrowskiej, M. Żubera, Difin Warszawa 2013, s. 174-188.
• R. Pich, M. Żuber, Edukacyjno-wychowawcza rola organizacji pozarządowych w sferze bezpieczeństwa. [w:] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Pod red M. Walachowskiej, A. Zduniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poznań 2013, s. 111 – 120.
• M. Smolarek, M. Żuber, Contemporary Terrorism as a Global Threat [in:] Contemporary Defence Studies, Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu (Romania) 2013, pp. 18-23.
• M. Wicik, M. Zuber, Edukacja społeczności lokalnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, pod red. nauk. M. Marcinkowskiego, M. Żubera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. króla S. Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno 2013, s. 211-231.
• M. Żuber, J. Miedziak, Ochrona infrastruktury krytycznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej. Pod red. nauk. Mariana Żubera, WSOWL Wrocław 2013, s. 81 – 96.
• Witalis Pellowski, Marian Żuber, Zenon Zamiar, CBRN threats for infrastructure of gas distribution and its potential influences on the national system of critical infrastructure [in:] Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, 19. Medzinárodná vedecká konferencia, zborník vedeckých a odborných prác, Żilina 2014, pp. 585-591.
• M. Żuber, Ochrona infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej [w:] Národná a medzinárodná bezpečnost' 2014, 5. Medzinárodná vedecká konferencja, Liptovsky Mikulas 2014, zborník vedeckých a odborných prác. ed. Michal Hrnčiar. pp. 575-584.
• M. Żuber, Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego. Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego, vol. 8, nr. 2, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s. 178-197.
• M. Żuber, Rola kobiet w organizacjach terrorystycznych [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne II. Terroryzm i inne zagrożenia, pod red. naukową Teresy Grabińskiej i H. Spustka, WSOWL Wrocław 2014, s. 43-66.
• W. Pellowski, M. Żuber, Z. Zamiar, R. Pich, Ability to Conduct Decontamination of Gas Transmission Infrastructure After a CBRN Attack. Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management, vol. 2, No 4, 2014, p. 43-48.
• M. Żuber, I. Lewis (translation), Agroterrorism - A Threat To The Agricultural Sector [in:] Knowledge-Based Organization The 21th International Scientific Conference 11-13.06.2015, Sibiu (Romania), De Gruyter Open, vol. 21, No 1, 2015.
• M. Zuber, Groźba użycia wirusa Ebola w ataku bioterrorystycznym [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, t. 3, pod red. M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015.
• M. Żuber, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej – ocena potencjalnego zagrożenia [w:] Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas pod red. nauk. K. Liedela i P. Piaseckiej, Difin, Warszawa 2015, s. 102-121.

Konsultacje: Poniedziałek P/NP. 13.30 - 14.30
Pokój: 2024
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr. telefonu: 261 658 550

Back to top