Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Obszar badawczy:proces realizacji usługi bezpieczeństwa, dotyczącej eliminowania (ograniczania) wieloaspektowych zagrożeń dla państwa i jego obywateli, a tym samym zagwarantowania z jednej strony przetrwania narodu w stabilnych granicach terytorialnych, a z drugiej stabilności wewnętrznej państwa, dającej możliwość, a w zasadzie pewność wszechstronnego i niezakłóconego rozwoju, co w konsekwencji umożliwi zaspokojenie wszelkich egzystencjalnych i behawioralnych potrzeb społeczeństwa (narodu)

 Najważniejsze publikacje:

  • Kulisz M. Z., Proces planowania bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Radom 2007, ss. 120. ISBN: 83-907320-7-6.
  • Kulisz M. Z., Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej, Wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Radom 2008, ss. 118. ISBN: 978-83-926620-0-6.
  • Kulisz M. Z., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, - wyd. Reprograf, Radom 2009, ss.75. ISBN: 978-83-926620-4-4.
  • Kulisz M. Z., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, dodatek do Zeszytów Naukowych, Warszawa 2011 ss. 388. ISSN: 0867-2245
  • Kulisz M. Z., Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013. s. 135-151.
  • Kulisz M. Z., Kultura polityczna w bezpieczeństwie państwa, [w:] Projekt „Polska”. Silne i bezpieczne państwo?, red. naukowa Antczak-Barzan A., Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2014, s. 93-134. ISBN: M978-83-62855-21-6.
  • Kulisz M. Z., Zarządzanie kryzysowe w NATO, [w:] Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa Ryszard Kuriata, Wydaw. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2014, s. 143-164. ISBN 978-83-7726-078-4.
  • Kulisz M. Z., Ocena procesu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski”, pod redakcją naukową Bogusława Jagusiaka, Wydaw. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 74-94. ISBN: 978-83-7938-098-5.
  • Kęsoń T. J., M. Z. Kulisz, Prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem Polski (wybrane zagadnienia), Druk: Reprograf Radom, Warszawa 2015, ss. 158.ISBN: 978-83-92-6620-9-9.
  • Kulisz M. Z., Kultura ekologiczna Polaków determinantem bezpiecznego rozwoju społeczeństwa w XXI w., ZN Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Nr 2 (2016), s. 95-116.

Konsultacje: Wtorek P 12.00 - 13.00
Pokój:
Tel.: 790-207-087
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top