Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Obszary badawcze: teoria strategii, teorie bezpieczeństwa, analiza strategiczna, wojna informacyjna


Najważniejsze publikacje:

  • P. Daniluk, B. Cieślik, A. Nowakowska-Krystman, W. Zubrzycki, Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa 2015, ss. 228.
  • P. Daniluk, Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa 2015, ss. 245.
  • P. Daniluk, Badanie uwarunkowań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Zastosowanie analizy strategicznej w naukach o bezpieczeństwie [w:] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, red. K. Cebul, A. Rudowski, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 119-134.
  • P. Daniluk, Bezpieczeństwo informacyjne jako kontekst bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni [w:] Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2015, s. 110 - 131
  • P. Daniluk, Kultura strategiczna a kultura bezpieczeństwa [w:] Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa, red. A. Filipek, B. Gałek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 32-54.
  • P. Daniluk, Kontekst strategiczny dla bezpieczeństwa informacyjnego [w:] Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2014, s. 121- 146.
  • P. Daniluk, Wykorzystanie metody scenariuszowej w przewidywaniu kryzysów [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek-społeczeństwo-państwo w sytuacjach kryzysowych, red. M. Kuć, T. Weglarz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 15-34.
  • P. Daniluk, Analiza strategiczna w zarządzaniu kryzysowym [w:] Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 97-112.
  • P. Daniluk, Podstawowe podejścia do analizy strategicznej w badaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego [w:] Forum Bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, red. G. Krasnodębski, J. Teska, Wydawnictwo AMW oraz WSPol w Szczytnie, Gdynia 2012, s. 89-104.
  • P. Daniluk, Metody badań szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa [w:] Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, red. S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa-Siedlce 2011, 83-96.

Konsultacje: studia stac. - środy nieparzyste 8.30-9.30, studia niestac. - w dniu prowadzenia zajęć
Pokój: 2.035
Nr. tel.: 261 658 239
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top