Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Obszary badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, historia współczesna Polski, geopolityka

Najważniejsze publikacje:

 • T. Landmann,  Niemiecko-sowieckie zbliżenie polityczne, gospodarcze i wojskowe w latach 1921-1926 w perspektywie bezpieczeństwa państwa i obywateli w ocenie Oddziału II Sztabu Generalnego [W:] Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w.: służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, (red. nauk. Marian Kopczewski, Dariusz Sienkiewicz), CSSP, Koszalin 2016, s. 204-222.
 • T. Landmann,  Between parlamentarism and a presidential system model – reasons and consequences of the radical reaoreientation of assumptions underlying the polity of the polish state in the interwar period from the perspective of its security, [W:] Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 48 (2), Wrocław 2016, s. 87-103.
 • T. Landmann,  K. Jaklewicz, Sytuacja społeczna w II Rzeczpospolitej w dwóch dekadach przed II wojną światową – czynniki konfliktogenne i wpływ na stosunki społeczne w państwie, [W:] Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur, (red. nauk. Marek Bodziany), WSOWL, Wrocław 2015, s. 231-249
 • T. Landmann, THE IMPACT OF UKRAINIAN AND GERMAN MINORITIES IN PO-LAND ON THE SECURITY OF THE STATE IN THE YEARS 1919-1939, ZN WSOWL 2016; 181(3):52-70
 • Lesław Wełyczko, Tomasz Landmann, Zbigniew Kuźniar, Place, Role and Tasks of Teacher-Andragogue in Europeanregional Education of Multi-Cultural Society, Security Dimensions: International & National Studies, 2015, No. 15, s. 145-156
 • Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Landmann, O podmiotowości i reifikacji człowieka : (z uwzględnieniem środowiska wojskowego), W: Obywatel w mundurze : aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych / pod red. Henryka Spustka ; zespół red.: Marek Bodziany, Mirosław Smolarek, Artur Gołębiowski, Wrocław 2012, s. 177-186
 • Lesław Wełyczko, Tomasz Landmann, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2011, nr 3, s. 334-354
 • Lesław Wełyczko, Tomasz Landmann, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy determinant społeczeństwa XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2010, nr 1, s. 122-139
 • Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Landmann, Współczesne aksjologiczne uwarunkowania służby wojskowej, W: Służyć w ochronie i obronie wartości : aksjologiczne fundamenty służb mundurowych / red. nauk. Andrzej Szerauc, Płock 2010, s. 127-140
 • Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Landmann, Profesjonalizacja a moralne aspekty służby wojskowej, W: Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji / red. nauk.: Wojciech Horyń, Krzysztof Klupa, Lesław Wełyczko, Wrocław 2010, s. 250-260
 • Zdzisław Barszczewski, Janusz Budnowski, Zygmunt Chojnicki, Tomasz Landmann, Józef Mańkowski, Polscy saperzy polegli w latach 1914-2010 / oprac. zespół: Zdzisław Barszczewski, Janusz Budnowski, Zygmunt Chojnicki, Tomasz Landmann, Józef Mańkowski, Wrocław 2010
 • Tomasz Landmann, Lesław Wełyczko, Miejsce, rola i zadania nauczyciela andragoga w europejskiej edukacji regionalnej społeczeństwa wielokulturowego, W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego, Wrocław 2010, s. 89-95

Konsultacje: środy (9:00-10:00)
Pokój: 2.006
Nr tel.: 261 658 568
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top