Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Obszary badawcze: bezpieczeństwo procesowe, przyczyny wielkich katastrof chemicznych, emulsyjne materiały wybuchowe, nawozy mineralne, technologia wody i ścieków.

Najważniejsze publikacje (2011-2013):

 • Wrzesiński J., Kołaczkowski A., Maciejewski P., Pich R., Nagrodzka M., Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz.I.Badania Kalorymetryczne, Przem. Chem. 90/12(2011)
 • Wrzesiński J., Kołaczkowski A., Maciejewski P., Pich R., Nagrodzka M., Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz.II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego, Przem. Chem. 91/2(2012)
 • Wrzesiński J., Popławska J., A.. Kołaczkowski A., Biskupski A., Wypadki i katastrofy z udziałem azotanu(V) amonu. Studium przypadków, Przem. Chem. 2013, 92, 12, 2173-2177.
 • Biskupski A., Kołaczkowski A., Sas J., Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu (V).Cz 1. Wpływ produktów rozkładu i wybranych dodatków, Przem. Chem. 2013, 92, 12, 2178-2185,
 • Biskupski A., Myka A., ZdunekA., Kołaczkowski A., Sas J., Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu (V).Cz 2. Wpływ zanieczyszczeń, Przem. Chem. 2013, 92, 7, 1189-1196,
 • Żak K., Kozioł K., Kołaczkowski A., Biskupski A., Sterkowicz H., Odzysk amoniaku i azotanu (V) amonu z kondensatów procesowych wytwórni nawozów saletrzanych, Przem. Chem. 2013, 92, 12, 2229-2233.

Najważniejsze dokonania:

 • Współudział w projektowaniu i uruchomieniu w roku 1989 węzła wymiany jonowej, umożliwiającego odzysk soli amonowych i wody z kondensatów technologicznych powstających w procesie wytwarzania nawozowej saletry amonowej w instalacji Saletrzak III w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie (patent PRL 140060 związany ze zbadaniem zjawiska kumulacji ciepła w procesie egzotermicznej wymiany jonowej i jego komputerowej symulacji).
 • Opracowanie sposobu szacowania zdolności nawozowej saletry amonowej do detonacji wdrożonego w roku 1994 r. w Zakładach Azotowych w Puławach (umowa wdrożeniowa nr 603/87 z dnia 2.02.1988). Test opracowano na podstawie wyników badań nad zależnością właściwości wybuchowych nawozowej saletry amonowej od jej właściwości fizycznych i chemicznych.
 • Opracowanie podstawowych parametrów dotyczących procesu odparowania roztworów siarczanu amonowego powstających w procesie wytwarzania kaprolaktamu dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Wdrożono bezpośrednio w instalacji przemysłowej w roku 1997.
 • Współudział w opracowaniu bezpiecznych parametrów procesu przetwarzania roztworów siarczanu amonowego powstającego podczas wytwarzania kaprolaktamu w instalacji PROQUIMED w Hiszpanii. Wdrożono w 1997 roku.
 • Doradca Mississippi Chemical Corporation w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy w instalacji Terra Industries (1994, Iowa, USA).
 • Udział w działaniach związanych z wyjaśnieniem przyczyny katastrofy w instalacji Grande Paroisse (2001, Tuluza, Francja).

 

Konsultacje: Po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Pokój: 2.035

Nr tel.: 261 658 239

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top