Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Obszary badawcze: Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy zastosowania wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, choroby i systemu opieki zdrowotnej. Szczególnie interesuje mnie problematyka promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływu czynników psychicznych na zdrowie i chorobę oraz zastosowania technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia.


Najważniejsze publikacje:

Monografie:

  1. M. Netczuk-Gwoździewicz, Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet ofiar przemocy, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2013.
  2. M. Netczuk-Gwoździewicz, Negocjacje w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2013.

Monografie pod redakcją:

 1. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, (red). Człowiek wobec uzależnień. Alkohol, narkotyki, dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra 2013.
 2. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.

Artykuły w monografiach:

 1. M. Netczuk-Gwoździewicz, Pomoc psychologiczna dla żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe, w: M. Walancik, J. Hroncova, pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2013.
 2. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Zamiast wprowadzenia-człowiek w epoce uzależnień, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek wobec uzależnień. Alkohol, narkotyki, dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra 2013.
 3. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko K. Świerszcz, W. Bożejewicz, Człowiek w ponowoczesności, w : M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek wobec uzależnień. Alkohol, narkotyki, dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra 2013.
 4. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Uzależnienia i zaburzenia. Młodzi ludzie w przestrzeni wielowymiarowego ryzyka, w : M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek wobec uzależnień. Alkohol, narkotyki, dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra 2013.
 5. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii w środowisku młodzieży, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek wobec uzależnień. Alkohol, narkotyki, dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra 2013.
 6. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Young People at Risk Civilization – Socio-Educational and Psychological Perspective (Part I),w : M. Jędrzejko (red). Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University,Vilnius 2014.
 7. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Young People at Risk Civilization – Socio-Educational and Psychological Perspective (Part II).w : M. Jędrzejko (red). Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014.
 8. M. Jędrzejko, A. Artur Gołębiowski, M. Netczuk-Gwoździewicz, Sense of Coherence versus Styles of Stress Management among Soldiers Leaving for Peacekeeping Missions, w : M. Jędrzejko (red). Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University,Vilnius 2014.
 9. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Biologiczne uwarunkowania zachowań agresywnych – wybrane problemy, w: B. Skwarek, E. Wulbach, I. Lewicka, Patologie i uzależnienia. Wybrane problemy teorii i praktyki. Wydawnictwo naukowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Warszawa-Łódź 2014.
 10. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii, a zadania pracy socjalnej, w M. Orłowska, G. Pisarczyk, (Prze)Moc w rodzinie. Instytucjonalne instrumenty (Po)mocy. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2014.
 11. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Zamiast wprowadzenia, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy. Wydawnictwo WSOWL, Warszawa 2014.
 12. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Czy żyjemy w lepszym świecie niż poprzednie pokolenia?, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy. Wydawnictwo WSOWL, Warszawa 2014.
 13. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Przyspieszanie zmian jako źródło nieustannej płynności, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.
 14. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Narkotykowa pułapka- wielowymiarowy problem kolejnych dekad, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.
 15. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Radzenie sobie ze stresem u osób uzależnionych, w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red). Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka. Wybrane problemy. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.
 16. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Cyberprzestępczość-próba określenia i zdefiniowania zjawiska. w I. Emmerova (red.) Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie. Banska Bystrica 2014.
 17. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Rozwój nowych typów przestępstw w cyberprzestrzeni. Wybrane problemy, w: T. Grabińska, H. Spustek (red). Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne II Terroryzm i inne zagrożenia. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.
 18. M. Netczuk-Gwożdziewicz, Zagrożenie bezpieczeństwa personalnego. Psychologiczna problematyka uzależnienia od środków psychoaktywnych, w: T. Smal, M. Bodziany, Bezpieczeństwo techniczne w życiu i działalności zawodowej , Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2014.


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii w środowisku młodzieży, w Wychowanie na co Dzień, nr 10/2013.
 2. M. Netczuk-Gwoździewicz, M. Jędrzejko, Wybrane problemy zapobiegania zaburzeniom stresu pourazowego u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Logistyka nr 5, 2014.
 3. M. Netczuk-Gwoździewicz, Psychological help for victims of road accidents, Logistyka nr 3, 2015.
 4. M. Netczuk-Gwoździewicz, Psychological consequences of experiencing trauma among people injured in road accidents, Logistyka nr 3, 2015.

Konsultacje: wtorki 10:30-11:30

tel.: 261 658 566

Pokój: 4.025

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top