Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Obszary badawcze: socjologia narodu, konflikty etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, konflikt na Ukrainie (po rewolucji godności na Majdanie), Polonia i Polacy w świecie, odrodzenie Kościoła katolickiego w Europie Środkowo – Wschodniej, dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich II RP.


Najważniejsze publikacje:

  • M. Lubicz Miszewski, Polonia na Słowacji. Położenie – Kultura – Tożsamość. Studium socjologiczne, Wrocław 2012, ss. 327;
  • M. Lubicz Miszewski, Słowacy w Polsce w perspektywie badań socjologicznych [w:] red. Z. Kurcz, Mniejszości narodowe w Polsce. Oryginalne prace i badania studentów, Wrocław 2002, s. 73-97;
  • M. Lubicz Miszewski, Szkolnictwo polonijne w Słowacji [w:] red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Białystok - Cieszyn - Warszawa, 2010, s. 255-280;
  • M. Lubicz Miszewski, Sytuacja szkolnictwa polskiego oraz ośrodków kultury polskiej w Mołdawii i Naddniestrzu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 4/2011, Warszawa 2011, s. 59-89;
  • M. Lubicz Miszewski, Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o Naddniestrze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu , Rocznik XLIV 3 (165) 2012, s. 121-138;
  • M. Lubicz Miszewski, Wyjazdy zarobkowe Polaków do Republiki Czeskiej po 1 maja 2004 roku, [w:] Sąsiedztwa III RP – Czechy. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2013, s. 170-198;
  • M. Lubicz Miszewski, Sytuacja mniejszości serbskiej w Kosowie po 2008 roku [w:] red. M. Bodziany, Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013, s. 131-158;
  • M. Lubicz Miszewski, Wyjazdy Polaków na Ukrainę po 1989 roku jako wyraz pamięci o utraconych Kresach, [w:] Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2015, s. 175-197;
  • Obraz rewolucji na Ukrainie przełomu 2013/2014 roku w polskich mediach (w prasie i Internecie), [w:] red. M. Bodziany, Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność, Wrocław 2015, s. 86-114


Konsultacje

Pokój: 2.020

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top