Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Obszary badawcze: Bezpieczeństwo w ładzie zimnowojennym, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo RP w latach lat 90., Stosunki polsko-radzieckie i polsko-rosyjskie, Prawo obronne RP, Bezpieczeństwo europejskie (szczególnie w latach 90.), Instytucje i prawo UE.


Najważniejsze publikacje:

  • A. Małecka, Przemiany demokratyczne z roku 1989 jako czynnik kształtowania nowych kierunków w polityce bezpieczeństwa RP, [w:] S. Jaczyński, M. Kubiak. M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 361 – 382;
  • A. Małecka, Rozpad Układu Warszawskiego i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] A. Niewęgłowska (red.), Wojskowość. Bezpieczeństwo. Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. Rocznicę Urodzin, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2012, s. 187 – 196;
  • A. Małecka, Kwestia bezpieczeństwa w stosunkach Polski z NATO w 1990 roku, [w:] R. Majzner (red.), Si Vis Pacem, Para Bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. Tadeuszowi Dubickiemu, Częstochowa – Włocławek 2013, s. 685– 699;
  • A. Małecka, Konsekwencje wycofania jednostek Armii Radzieckiej z Polski w latach dziewięćdziesiątych dla bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] S. Dąbrowski, K. Jaworska, W.W. Szetelnicki (red.), Wojska radzieckie w Polsce 1939–1993, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2013;
  • A. Małecka, Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w stosunkach polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich 1990-1993, Wrocław 2014;
  • A. Małecka, Współczesna praktyka stosowania zakazu użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych w kontekście zamachów terrorystycznych z 11 września, [w:] I. Pietkiewicz (red.), Admiralski farwater, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015, s. 438-454.

 

Konsultacje: poniedziałki 8:00 - 9:30

Pokój: 4.021

Nr tel.: 261 658 477

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top