Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Obszary badawcze i zainteresowań naukowych: Czynniki kształtujące stan bezpieczeństwo. Nasza obecność w UE a bezpieczeństwo publiczne (wewnętrzne). Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (regionu, miasta, gminy...) oraz ich prognozowanie. Sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa i jego podmioty. Tworzenie (modyfikacja) i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego. Możliwe przeciwdziałanie zagrożeniom. Sposoby przywracania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo imprez masowych. Zdobywanie sprzymierzeńców bezpieczeństwa wewnętrznego. Przeprowadzanie zmian w organizacji. Pokonywanie psychospołecznych barier zmian. Oddziaływanie na personel (funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników wojska).
Decyzje wynikające z funkcjonowania systemu obronnego państwa i możliwych zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz jego bezpieczeństwa publicznego (wewnętrznego). Specyfika procesu decyzyjnego w organizacjach zhierarchizowanych i podczas sytuacji kryzysowych. Analiza sytuacji geopolitycznej. Kwestie dotyczące metodologii nauk o bezpieczeństwie.

Najważniejsze publikacje:

 • Wojna czy pokój? Ossolineum Wrocław -Warszawa – Kraków, 1999, ss. 202.
 • Kierownik w przedsiębiorstwie, Toruń, 2000, ss. 164.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce, Warszawa, 2001, ss. 105.
 • Metodyka przeprowadzania zmian w organizacji, Warszawa, 2003, ss. 234.
 • Podejmowanie decyzji, Warszawa, 2003, ss. 182.
 • Ludzie – cenny kapitał organizacji, Toruń, 2004, ss. 246.
 • Ludzie podczas zmian w organizacji, Toruń, 2005, ss. 244.
 • Inwestowanie w personel, Toruń, 2006, ss.214.
 • Zmiany w organizacji – moda czy konieczność, Toruń, 2007, ss. 208.
 • Dylematy rozwoju zawodowego, PTM Warszawa, 2009, ss. 147.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin Warszawa, 2010, ss.415.
 • Personel w organizacjach zhierarchizowanych, wyd. WSPol, Szczytno 2012, ss. 296.
 • Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013, współautor (50%) R.B. Kuc, ss.146.
 • Motywowanie w organizacjach publicznych, wyd. WSPol, Szczytno 2014, ss. 204.
 • Odziaływanie na personel w służbach mundurowych, wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014, red. naukowa, wkład własny 30%, ss. 206.
 • Uwarunkowania zmian w czasach globalizacji, Wyd. PTM, Warszawa 2014, ss. 148.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, Podręcznik akademicki, Toruń 2015, wkład własny ok. 40%, s.464.
 • Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzania, [w:] BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique, Józefów wrzesień 2015, Vol.39 Issue 3, ss. 23-30.
 • Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych, Z. Ścibiorek (red. naukowa), Rzeszów 2015, ss.281.
 • Zarządzanie wiekiem, [w:] Przegląd Policyjny 1(117), Szczytno 2015, s.30-42.

 • Zarządzanie czasem, [w:] Public Management 2015, AON, Warszawa 2015, s.126-142.

 • Problemy nauk o bezpieczeństwie, [w:] Kwartalnik Bellona, 1/2016 (684), ss.29-43.

 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Toruń 2016, red. naukowa z Z. Zamiar, wkład własny ok. 20%, ss.346.

 

Konsultacje: Poniedziałek, w których prowadzone są zajęcia;

Pokój: 4.028

Nr tel.: 261 658 579

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top