Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Biuro Obsługi Studentów jest jednostką zapewniającą obsługę prac organów Samorządu Studentów WSOWL, organizacji studenckich oraz działalności socjalno-bytowej studentów, realizuje wszystkie pozadydaktyczne sprawy i potrzeby studentów.

Do zadań Biura w szczególności należy:

  1. prowadzenie punktu informacyjnego dla studentów w zakresie pomocy socjalnej i bytowej;
  2. nadzór nad elektroniczną aplikacją do obsługi wniosków o stypendia;
  3. gromadzenie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę decyzji w zakresie pomocy materialnej dla studentów, obsługa powołanej przez Dziekanów Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
  4. planowanie kosztów i przygotowywanie wypłat stypendiów dla studentów;
  5. wystawianie zaświadczeń związanych z pomocą materialną dla studentów;
  6. planowanie wydatków na działalność Samorządu Studenckiego i organizacji uczelnianych;
  7. gromadzenie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wykorzystywaniem środków przez Samorząd Studencki i organizacje uczelniane.

Back to top