Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

W roku akademickim 2014/2015 rozkazem Rektora – Komendanta WSOWL w celu realizacji potrzeb studentów z niepełnosprawnością utworzono stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Funkcję tę sprawuje dr Brygida GWIAZDA – RZEPECKA.

Głównym celem działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych jest umożliwienie studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym, jak również w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością poprzez wprowadzanie w życie akademickie aktywnych form i metod adaptacyjnych umożliwiających współdziałanie środowiska akademickiego polegające na równym traktowaniu w dostępie do edukacji.

Działalność Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych nie będzie przybierała formy tworzenie przywilejów, innego traktowania, ale przede wszystkim będzie zmierzała do wyrównywania szans edukacyjnych osób posiadających różny rodzaj niepełnosprawności wraz
z pozostałymi studentami przez cały okres kształcenia.

 

Back to top