Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (rok akademicki 2017/2018)

 

Informacja na temat stypendiów ministra za - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl


Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy: art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o - Serwis główny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Back to top