Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

 

Kurs przeznaczony jest dla:

Dowódców plutonów i drużyn pododdziałów rozpoznawczych, specjalnych, aeromobilnych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych.

 

Cel kursu:

 • doskonalenie umiejętności praktycznych wykorzystania specjalistycznego sprzętu wysokogórskiego,
 • doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia działań w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach.

 

Charakterystyka kursu:

zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń w terenie realizowanych zgodnie z przyjętymi formami działalności metodycznej.

 

W ramach kursu słuchaczom zostaną przekazane następujące treści szkolenia:

 • przygotowanie działań w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach;
 • funkcjonowanie osób w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach;
 • ski-alpinizm;
 • prowadzenie akcji ratowniczych w terenie wysokogórskim w zimie;
 • metodyka prowadzenia zajęć w terenie wysokogórskim z wykorzystaniem zimowego sprzętu wysokogórskiego.

 

Podstawowe obszary tematyczne kursu:

 • podstawy fizjologii organizmu człowieka w środowisku wysokogórskim w niskich temperaturach;
 • topografia górska;
 • narciarstwo skiturowe;
 • podstawy wykorzystania zimowego sprzętu alpinistycznego (np. raków, czekanów);
 • zimowe techniki survivalowe (budowa schronów w śniegu, bytowanie itd.);
 • lawinoznastwo i ratownictwo lawinowe;
 • wykorzystanie pojazdów śnieżnych;
 • techniki auto-ratownictwoa wysokogórskiego (asekuracja lotna, układy wyciągowe w żlebach itp.).

 

Miejsce stawiennictwa i realizacji kursu:

Ośrodek Szkoleniowy Wyższe Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych „Wysoki Kamień” 58-580 Szklarska Poręba, ul. Oficerska 4.

 

Czas trwania:

2 tygodnie/60godzin.

 

Terminy kursów:

06-17.02.2017 r. (stawiennictwo- 05.02.2017 r. do godz.20.00)

27.02.-10.03.2017 r. (stawiennictwo- 26.02.2017 r. do godz.20.00)

 

Informacje praktyczne:

Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie OS „ Wysoki Kamień” (teren chroniony JW.)

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość parkowania pojazdów prywatnych na parkingu przy ośrodku szkoleniowym.

W czasie pozasłużbowym możliwość skorzystania we własnym zakresie i z prywatnym sprzętem z infrastruktury turystycznej (nartostrady zjazdowe w Szklarskiej Porębie lub w Świeradowie, nartostrady biegowe w Jakuszycach).

 

Kontakt roboczy:

ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ

tel.: 261 658 251

kom. 605 543 027

 

WYMAGANIA KOMPETENCYJNE KD 8250049

 

 1. Posiadanie umiejętności jazdy na nartach zjazdowych -poziom dobry.
 2. Ukończenie szkolenia alpinistycznego na poziomie podstawowym: bezwzględnie konieczne jest posiadanie umiejętności: wiązania podstawowych węzłów alpinistycznych, asekuracji wspinaczkowej, asekuracji lotnej, budowy stanowisk alpinistycznych, zjazdów z wykorzystaniem różnych przyrządów alpinistycznych, budowy alpinistycznych układów wyciągowych- improwizowane).
 3. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu on-line hipotermii w module kwalifikowana pierwsza pomoc  ( www.akademia.hipotermia.edu.pl/Module ).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE pdf button

 


GALERIA ZDJĘĆ

 

Back to top