Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Kurs instruktorsko-metodyczny z zakresu działań w terenie górzystym

 

Cel kursu:

Celem kursu doskonalącego dowódców plutonów i drużyn pododdziałów rozpoznawczych, specjalnych, aeromobilnych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych jest doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z szkolenia górskiego.

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy wykonujących obowiązki na stanowiskach dowódców pododdziałów szczebla drużyny i plutonu oraz instruktorów wspinaczki.

Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiedzę i odpowiedni poziom umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia szkolenia specjalistycznego (alpinistycznego, technik auto-ratownictwa, przetrwania).

 

Absolwent kursu powinien:

 • znać zagrożenia w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych oraz możliwości ich prognozowania;
 • znać zasady przetrwania w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych w okresie letnim;
 • scharakteryzować podstawy prawne organizacji zajęć w terenie wysokogórskim w okresie letnim;
 • znać zasady i sposoby przygotowania żołnierzy do działania w terenie górskim w okresie letnim;
 • umieć przeprowadzić na wysokim poziomie zajęcia z szkolenia górskiego w roli instruktora;
 • umieć zaplanować, zorganizować i przeprowadzenia zajęcia z szkolenia górskiego w roli kierownika zajęć na szczeblu plutonu w okresie letnim;
 • wykorzystać sprzęt specjalistyczny do udzielenia pierwszej pomocy w terenie górskim w okresie letnim;
 • znać zasady współdziałania z służbami ratowniczymi w czasie sytuacji kryzysowych w terenie górskim w okresie letnim.

 

Podstawowe obszary tematyczne kursu:

 • prowadzenie działań w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu górskiego;
 • prowadzenie akcji ratowniczych w terenie skalnym w okresie letnim.
 • metodyka prowadzenia zajęć w terenie górskim z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu górskiego;

 

Miejsce stawiennictwa:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki 51-150 Wrocław ul. Czakowskiego 109

 

Miejsce realizacji kursu:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 51-150 Wrocław ul. Czakowskiego 109 (2 pierwsze dni kursu)

Ośrodek Szkoleniowy Wyższe Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych „Wysoki Kamień” 58-580 Szklarska Poręba, ul. Oficerska 4.

 

Czas trwania:

2 tygodnie/60godzin.

 

Terminy kursów:

11-22.09.2017 r. (stawiennictwo- 10.09.2017 r. do godz.20.00)

09-20.10.2017 r. (stawiennictwo- 08.10.2017 r. do godz.20.00)

 

Informacje praktyczne:

Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie WSOWL, a następnie OS „ Wysoki Kamień” (teren chroniony JW.)

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość parkowania pojazdów prywatnych na parkingu przy WSOWL oraz ośrodku szkoleniowym w Szklarskiej Porębie.

 

Kontakt roboczy:

ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ

tel.: 261 658 251

kom. 605 543 027

 

WYMAGANIA KOMPETENCYJNE KD 8250050:

Posiadanie umiejętności alpinistycznych na poziomie dobrym w zakresie: wspinaczka skałkowa na poziomie IV +, znajomość węzłów alpinistycznych, asekuracja wspinaczkowa, asekuracja lotna, zasady budowy stanowisk alpinistycznych, zjazdy z wykorzystaniem różnych przyrządów alpinistycznych (przez przepinki przez punkt pośredni i węzeł), alpinistyczne układy wyciągowe, budowa alpinistycznych mostów poziomych i kątowych, podstawy ratownictwa wysokościowego.

 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE pdf button

 

Back to top