Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Głównym celem kursu przeszkalania kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

 

Plan kursów przeszkalania żołnierzy rezerwy w 2016 roku

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żoł. rez. do

przesz-kolenia

Turnus Termin turnusu Liczba dni kursu
Rodzaj kursu Stanowisko (funkcja) Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych

we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI dowódca plutonu 20D02 15 I 05.09 – 18.11 75
dowódca plutonu 30A01 25 I 11.01 – 25.03 75
dowódca plutonu 34A01 15 I 04.04 – 17.06 75
dowódca plutonu 34C02 10 I 05.09 – 18.11 75
oficer 40A – I 17 I 20.04 – 08.07 80
oficer 44B03 10 I 22.08 – 18.11 89
oficer 44C01 10 I 22.08 – 18.11 89
oficer 46A – C 20 I 22.08 – 18.11 89
oficer 54B01 / 54C01 30 I

05.09 – 18.11

75

 

KURSY PRZESZKOLENIA KADR REZERWY

 

 1. Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP.
 2. Otrzymanie stopnia oficerskiego i podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie może wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
 3. Na kursy przeszkolenia kierować żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadających kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych. Za dobór kandydata na kurs odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.
 4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje. Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 5. Na kursy podoficerskie powoływać w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 6. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 7. W celu realizacji planów kursowych w WSOWL we Wrocławiu. Chętni mogą zgłaszać wnioski mając na uwadze poniższe kryteria:
  1. żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe zbieżne z korpusem osobowym i nie figurują w rejestrze karnym, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, będzie można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej,
  2. osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karnym,
 8. Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.

 

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

 1. stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,
 2. zabrać:
  1. otrzymaną kartę powołania,
  2. książeczkę wojskową,
  3. dowód osobisty,
  4. numer posiadanego konta bankowego,
  5. inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby (np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),
  6. niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),
  7. podstawowe przybory do pisania.

 

Back to top