Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studia I stopnia (inżynierskie) stanową pierwszy etap zawodowego kształcenia i przygotowują studentów do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Specjalistyczne szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkoleni i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym inżynieria wojskowa trwa 5 lat (10 semestrów) i podzielone jest na etapy: 7-semestralne studia inżynierskie oraz 3-semestralne studia magisterskie. Studia te są przypisane do nauk technicznych.

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria wojskowa, po pozytywnym zdaniu Egzaminu Oficerskiego promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych.

Poniżej wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach wojskowych dla specjalności Inżynieria wojskowa:

 • Matematyka z elementami statystyki opisowej
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Rysunek techniczny
 • Pracownia zastosowań praw fizyki
 • Pracownia chemii
 • Komunikacja w środowisku zawodowym (Sztuka wystąpień publicznych)
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Grafika inżynierska
 • Wybrane metody optymalizacji
 • Elektronika
 • Organizacja systemów bezpieczeństwa i ratownictwa
 • Techniczne systemy zabezpieczeń
 • Metrologia i normalizacja
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i cyberprzestrzeni
 • Nauka o prawie
 • Laboratorium modelowania zagrożeń
 • Dowodzenie pododdziałami wojsk inżynieryjnych
 • Budowa i eksploatacja pojazdów, maszyn i sprzętu inżynieryjnego
 • Mosty wojskowe
 • Zapory inżynieryjne
 • Minerstwo
 • Przeprawy
 • Drogi wojskowe
 • Fortyfikacja i maskowanie
 • Mechanika budowli
 • Mechanika gruntów
 • Podstawy geodezji i kartografii

 

Back to top