Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Studencie!!! Zostań „architektem" bezpieczeństwa! Naucz się analizować ryzyko i zagrożenia. Projektuj nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Studiując na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa zdobędziesz wiedzę, kwalifikacje i umiejętności umożliwiające pracę w licznych instytucjach publicznych i prywatnych. Te studia to inwestycja w Twoją przyszłość. Dołącz do nas na jedną z poniższych form studiów!!!

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów prowadzone są w nowych obiektach dydaktycznych wyposażonych w najnowsze wyposażenie laboratoryjne, technologie informatyczne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzi bardzo doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, a w tym osoby, które zajmowały się bezpieczeństwem technicznym w praktyce, a także oficerowie wojska i straży pożarnej – uczestnicy operacji wojskowych, akcji ratowniczych i ćwiczeń kryzysowo-militarnych oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych z sektora bezpieczeństwa technicznego.

Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa" w specjalnościach:

  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
  • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 3 semestry

Ogólna liczba godzin:
– studia stacjonarne: 1150,
– studia niestacjonarne: 675.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji: 90 punktów

Absolwent studiów zawodowych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności:

  • techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne

 

Back to top