Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo lokalne.

 

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są:

 • instytucje wojskowe;
 • administracja rządowa oraz samorządowa;
 • podmioty systemu ratowniczego;
 • instytucje naukowo-badawcze;
 • ośrodki wdrożeniowe;
 • placówki kulturalno-oświatowe;
 • szkolnictwo wyższe;
 • sektor przemysłu obronnego;
 • sektor współpracy cywilno-wojskowej;
 • instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KSZTAŁCENIA  pdf button

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA  pdf button

PLAN STUDIÓW pdf button

 

Back to top