Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Specjalności:

  • zarządzenie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • edukacja dla bezpieczeństwa;
  • leadership in security (specjalność realizowana w języku angielskim).

 

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

 

 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KSZTAŁCENIA  pdf button

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA  pdf button

PLAN STUDIÓW pdf button

Back to top