Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1


Polska w erze globalizacji i turbulentnym XXI wieku potrzebuje specjalistów do spraw bezpieczeństwa, zostań jednym z nich! Studiując na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zdobędziesz niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności umożliwiające pracę w licznych instytucjach publicznych i prywatnych. Zostań ekspertem do spraw zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa lokalnego. Dzięki cywilno-wojskowemu charakterowi Uczelni otrzymasz specjalistyczną wiedzę od doświadczonych naukowców i żołnierzy. Dołącz do nas na jedną z poniższych form studiów!!!

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów prowadzone są w nowych obiektach dydaktycznych wyposażonych w najnowsze technologie informatyczne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzi bardzo doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, a w tym osoby, które zajmowały najwyższe stanowiska w systemie bezpieczeństwa państwa, a także oficerowie – uczestnicy operacji wojskowych poza granicami kraju i licznych ćwiczeń kryzysowo-militarnych oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych z sektora bezpieczeństwa.

Specjalności:

 • zarządzenie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • leadership in security (specjalność realizowana w języku angielskim).

 

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

 

 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KSZTAŁCENIA  pdf button

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA  pdf button

PLAN STUDIÓW pdf button

Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo lokalne.

 

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są:

 • instytucje wojskowe;
 • administracja rządowa oraz samorządowa;
 • podmioty systemu ratowniczego;
 • instytucje naukowo-badawcze;
 • ośrodki wdrożeniowe;
 • placówki kulturalno-oświatowe;
 • szkolnictwo wyższe;
 • sektor przemysłu obronnego;
 • sektor współpracy cywilno-wojskowej;
 • instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KSZTAŁCENIA  pdf button

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA  pdf button

PLAN STUDIÓW pdf button

 

Back to top