Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Wydział Zarządzania

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

 

Dla kogo?

Dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko rozumianego Zarządzania oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/ menedżerskich średniego i wyższego szczebla, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych, a także świadomie prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Co oferujemy?

Specjalności takie jak:

  • Zarządzanie logistyką, czyli między innymi:

- zarządzanie logistyką produkcji, usług, magazynowania, transportu i spedycji w skali krajowej i międzynarodowej,

- koncepcje stosowane w wiodących światowych korporacjach, jak m.in. Toyota, General Electric czy Amazon,

- wykorzystanie bramki RFID,

- programy logistyczne wykorzystywane w praktyce przez przedsiębiorstwa logistyczne.

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli między innymi:

- treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego,

- kształcenie umiejętności zarządzania personelem,

- doskonalenie predyspozycji przywódczych,

- treningi technik motywacyjnych i przywództwa,

- projektowanie procesu rekrutacji, rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

  • Project manager (specjalność w języku angielskim):

- doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji zadań metodą projektową,

- kształtowanie umiejętności przywódczych w zarządzaniu zespołem projektowym,

- treningi potencjałów przywódczych ukierunkowanych na zarzadzanie projektami,

doskonalenie umiejętności komunikacji w zespole na poziomie  lider – podwładny,

doskonalenie umiejętności myślenia krytycznego.

 

 

Wybór specjalności przez studentów następuje po pierwszym semestrze studiów.

 

Program studiów i przedmiotów specjalnościowych w linku poniżej

PROGRAM STUDIÓWPRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

 

Oprócz tego, w Biurze Karier i Programów Międzynarodowych:

- spotkania z doradcami zawodowymi,

- udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych,

- oferta staży w ramach kierunku/ specjalności studiów z możliwością zatrudnienia,

- wyjazdy na zagraniczne wymiany semestralne w ramach programu Erasmus,

- wyjazdy na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

A także:

- przedmioty fakultatywne w języku angielskim,

- różnego rodzaju certyfikaty,

- koła i sekcje naukowe,

- rozwój naukowy, m.in. publikacje artykułów w Zeszytach Naukowych Studentów WSOWL.

Obiekty dydaktyczne są nowocześnie wyposażone i zmodernizowane w latach 2015-2017; do dyspozycji studentów jest także bezpłatny, strzeżony parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i Ośrodek Jeździecki w Rakowie.

 

Co po studiach?

- konsultacje zawodowe ze specjalistami z Biura Karier,

- dalszy rozwój w ramach studiów podyplomowych,

- praktyki, staże i praca,

- dalszy rozwój naukowy na Wydziale Zarządzania.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji.

Back to top