Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 Konieczność kształcenia słuchaczy dla potrzeb RON wymaga odpowiednich narzędzi informatycznego wsparcia. Kształcenie podchorążych z zakresu informatycznego wsparcia procesów zachodzących w logistyce wojskowej realizowane jest w oparciu o pracownię teleinformatyki 2 WOG. Pracownia posiada kilkanaście stanowisk posiadających oprogramowanie dedykowane. Na platformie MILNET-Z zainstalowano Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej. Jest to specyficzne narzędzie klasy ERP (Enterprise Resources Planning), które pozwala w oparciu o skonfigurowaną bazę danych WOG (identyfikowaną poprzez Jednolite Indeksy Materiałowe) dokonywać rejestracji zdarzeń i operacji gospodarczych zachodzących w RON, w tym:
-    przyjmowania środka trwałego i wyposażenia;
-    rejestracji każdego zdarzenia gospodarczego - zewnętrznego i wewnętrznego;
-    monitorowania stanu zapasów;
-    klasyfikacji materiałowej według klas i kategorii zaopatrywania;
-    dokonywania inwentaryzacji w magazynach podległych poszczególnym służbom;
-    generowania dokumentów materiałowych;
-    rejestracji dowodów zakupu (nabycia), przyjęcia, przesunięć wewnątrzmagazynowych (PZ, WZ, PW, WW, itp.);
-    wiele innych w zależności od modułu (FIFM, HR, SD, itp.).
    Pracownia teleinformatyki WOG jest narzędziem służącym również słuchaczom Studium Oficerskiego (specjalność finansowa) oraz specjalistycznym kursom oficerskim (materiałowym).

Sala MILNET Z

Back to top