Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Liczba komputerów: 16, typu Laptop
Przeznaczenie: Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Zarządzanie i Logistyka
Laboratorium wspomaga prowadzenie przedmiotów: Informatyka i podstawy programowania, Informatyka w zarządzaniu,  Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Informatyczne bazy danych, Informatyczne wspomaganie służby personalnej, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Inteligentne systemy w sterowaniu procesami i bezpieczeństwem, Systemy informatyczne
w zarządzaniu MSP, Informatyczne wspomaganie działalności służbowej

 

Back to top