Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Kurs Kwalifikacyjny 8250001
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym dowódczym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska dowódców kompanii (baterii), dowódcy grupy, kierownika kursu, równorzędnych.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250002
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym sztabowym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska sztabowe w oddziałach, związkach taktycznych oraz innych komórkach organizacyjnych występujących w strukturach SZ RP.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250003
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska związane z wszechstronnym zabezpieczeniem procesu dowodzenia, szkolenia i działań bojowych.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250004
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym szczególnym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe dla których wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 1 miesiąc

Kurs Kwalifikacyjny 8250005
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym dowódczym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska zastępców dowódców kompanii (baterii), dowódcy grupy, kierownika kursu, równorzędnych.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250006
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym sztabowym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska sztabowe w oddziałach, związkach taktycznych oraz innych komórkach organizacyjnych występujących w strukturach SZ RP.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250007
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska związane z wszechstronnym zabezpieczeniem procesu dowodzenia, szkolenia i działań bojowych.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 2,5 miesiąca

Kurs Kwalifikacyjny 8250008
Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym szczególnym.
Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe dla których wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.
Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Czas trwania: 1 miesiąc

Back to top