Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Głównym celem kursu przeszkalania kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Absolwent „Kursu kształcenia specjalistycznego kandydatów na oficerów Narodowych Sił Rezerwowych” powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania obowiązków oficera oraz określone umiejętności konieczne w służbie, a także charakteryzować się ukształtowanymi postawami i cechami osobowo-zawodowymi jako oficer.

W wyniku opanowania treści kształcenia kandydat na oficera Narodowych Sił Rezerwowych powinien:
•    znać podstawy nauk wojskowych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w warunkach pokojowych, zagrożenia i wojny;
•    umieć rozpoznawać i rozwiązywać problemy wynikające z realizacji funkcji dowodzenia pododdziałami, w tym przywództwa, wychowania i szkolenia oraz gospodarowania mieniem wojskowym i zasobami ludzkimi;
•    rozumieć istotę podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zarządzania i dowodzenia, opartych na ocenie zagrożeń, niepewności i ryzyka;
•    znać podstawowe zasady działania i dowodzenia do szczebla plutonu.

Ponadto, powinien posiadać wysoką sprawność fizyczną oraz odporność psychiczną pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań w warunkach stresu i wzmożonego ryzyka.

Back to top