Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Wychowanie fizyczne realizowane w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI ma na celu kształtowanie i doskonalenie zdolności motorycznych, umiejętności fizycznych, umiejętności instruktorsko - metodycznych oraz dyspozycji psychofizycznych kadry zawodowej oraz słuchaczy, niezbędnych w służbie i działaniach bojowych.

Podstawowym zadaniem wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych jest kształtowanie metodami i środkami wychowania fizycznego wysokiej sprawności fizycznej, odporności na stresy związane z walką i trudami służby, wspomaganie działań prozdrowotnych, działań samodzielnych oraz zespołowych w zmiennych warunkach służby wojskowej.

Materiałem nauczania z przedmiotu wychowanie fizyczne jest obszerna tematyka związana z teorią KF, atletyką terenową, gimnastyką, walką wręcz, pływaniem, grami zespołowymi, tenisem ziemnym, narciarstwem oraz jazdą konną. Wychowanie fizyczne w WSOWL nie jest jedynym elementem kultury fizycznej z którym spotykają się słuchacze Uczelni oraz kadra zawodowa.

Rozbudowany system działalności sportowo - rekreacyjnej daje możliwość samorealizacji w ulubionej dyscyplinie a szkołę czyni znanym i cenionym ośrodkiem kreowania postaw charakterystycznych dla nowoczesnego absolwenta uczelni wyższej, funkcjonującego zarówno środowisku zawodowym jak poza nim.

 

Adres do korespondencji:

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

 

 

Back to top