Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, prof. WSOWL

 

płk dr hab. inż. Smal

 

 

 Tel.: 261-658-262

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, ur. 17.06.1971 r. w Nowej Rudzie, woj. dolnośląskie. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku pojazdy mechaniczne (mgr inż. - 1996) oraz na kierunku mechanika (dr inż. – 2000). W 2013 r. zrealizował kolokwium habilitacyjne na Uniwersytecie Obrony w Republice Czeskiej w obszarze nauk technicznych, dyscyplina: eksploatacja maszyn i urządzeń transportowych.

 

Zajmował liczne stanowiska służbowe, a w tym: Szef Logistyki, Zastępca Dowódcy Batalionu Zmechanizowanego w 17 BZ w Międzyrzeczu; Oficer Wydziału Planowania Logistyki, Inżynier Wydziału Wojsk Pancernych, Technik Batalionu Zabezpieczenia, Asystent w Zakładzie Techniki Bojowej; Adiunkt w Zakładzie Logistyki, Kierownik Zakładu Logistyki, Szef Katedry Zabezpieczenia Działań Bojowych, p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Dyrektor Instytutu Dowodzenia. Podczas V zmiany PKW Irak pełnił obowiązki Szef Zespołu G4 Military Transition Team (Zespół Doradczo Szkoleniowy) szczebla dywizji.

 

Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie: Budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego; Zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz sytuacji kryzysowych; Konstrukcji maszyn; Bezpieczeństwa technicznego i w transporcie oraz Informatycznego wsparcia działań wojskowych i w zakresie reagowania kryzysowego.

 

Realizował 14 projektów naukowo-badawczych, najważniejsze to: Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych w aspekcie zabezpieczenia logistycznego działań bojowych – 2007; Przemieszczenie sił kontyngentów wojskowych na odległe teatry działań w ramach misji podejmowanych w układzie sojuszniczym – 2009; Analiza organizacyjnych i technicznych możliwości wykonywania awaryjnych napraw uszkodzeń bojowych sprzętu wojskowego wykonywanych w warunkach polowych z wykorzystaniem nowych technologii naprawczych – 2010; Organizacja ratownictwa technicznego w operacjach wojskowych – 2015.

 

Jest autorem lub współautorem około 130 artykułów i 8 publikacji zwartych. Najważniejsze z nich znajdują się w czasopismach indeksowanych na liście ISI Web of Science i SCOPUS.

 

Główne osiągnięcia i wyróżnienia to: Medal od Ministra Obrony Narodowej i nagroda Rektora WAT za ukończenie studiów z wyróżnieniem; nagroda rektora WSO im. St. Czarnieckiego za wcześniejsze ukończenie zaocznych studiów doktoranckich w WAT i pomyślną obronę rozprawy doktorskiej; nagroda rektora WSOWL we Wrocławiu za przygotowanie i przeprowadzenie praktycznych zajęć z pokonywania głębokiej przeszkody wodnej po dnie czołgami; wielokrotnie wyróżniany przez Dowódcę MND CS podczas V zmiany PKW Irak za przygotowanie sztabowej komórki logistycznej G4 szczebla dywizji do certyfikacji i przejęcia strefy; wyróżniony nagrodą zespołową Rektora-Komendanta WAT za osiągnięcia naukowe i publicystyczne; wyróżniony nagrodą Rektora WSOWL I stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i związany z tym dorobek publicystyczny.

 

Członkostwo w organizacjach: członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych WSOWL; członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (Oddział Wrocław); członek Combat Service Support Group of NATO Standardization Agency; członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego; członek Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i członek Komisji ds. Kształcenia i ds. Naukowych; redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie; członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Obronności;

 

Zainteresowania: nauka, edukacja, sport i turystyka, medycyna naturalna.

 

Back to top