Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 

KIEROWNIK KATEDRY LOGISTYKI

ppłk dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ 

pplk Stankiewicz

Tel.: 261-658-291

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LOGO KATEDRY LOGISTYKI

Logo KL

 

O KATEDRZE LOGISTYKI

Katedra Logistyki jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania (WZ), podległą Dziekanowi WZ. Głównym zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności dydaktycznej w korpusie osobowym logistyki oraz naukowej w zakresie nauk o obronności, ekonomicznych i technicznych, tj. logistyki wojskowej, gospodarki wojskowej oraz eksploatacji sprzętu wojskowego, współpracy cywilno-wojskowej, a także ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Rodowód Katedry Logistyki wywodzi się od Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.

 

MISJA KATEDRY LOGISTYKI

Przygotowanie zarówno kandydatów na żołnierzy zawodowych,
jak i oficerów, podoficerów, a także studentów cywilnych
do służby wojskowej oraz pracy na kolejnych stanowiskach służbowych związanych z logistyką
w obronności i zarządzaniu

 

ZADANIA KATEDRY LOGISTYKI

ZADANIA realizowane w ramach działalności dydaktyczno-naukowej:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze przygotowania specjalistycznego kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym;
 • kształcenie słuchaczy na wysoko wykwalifikowanych oficerów, podoficerów, żołnierzy rezerwy posiadających wszechstronną wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną, jak również niezbędne umiejętności pedagogiczne i kulturę osobistą;
 • kształtowanie i rozwijanie u słuchaczy szczególnie ważnych dla żołnierza zawodowego cech i wartości, a zwłaszcza odwagi, poczucia honoru, odpowiedzialności
  i zdyscyplinowania, predyspozycji dowódczych oraz przywódczych, samodzielności
  w podejmowaniu decyzji i działania w trudnych sytuacjach, inicjatywy, odporności psychicznej, a także umiejętności twórczego myślenia;
 • współdziałanie z uczelniami wojskowymi i cywilnymi (krajowymi oraz zagranicznymi), a także centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń
  w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
 • rozwijanie współpracy z Gestorami poszczególnych Korpusów Osobowych oraz Organizatorami Systemów Funkcjonalnych, a także centrami szkolenia i jednostkami wojskowymi dotyczącej przygotowania dowódczego i specjalistycznego słuchaczy oraz doskonalenia zawodowego kadry;
 • upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych;
 • wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi
  i naukowymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
 • usprawnianie form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich Katedry związanych
  z przygotowaniem pedagogicznym i specjalistycznym, a także dbanie o ich rozwój naukowy;
 • przygotowanie oraz rozwijanie nowoczesnej bazy dydaktycznej do wymogów programów kształcenia poszczególnych specjalności.

 

STRUKTURA KATEDRY LOGISTYKI

 Struktura KL

Back to top