Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr dr inż. Piotr PIETRAKOWSKI

mjr Pietrakowski

Tel.: 261-658-340

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Zarządzania Kadrami i Przywództwa jest jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania, która prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie przedmiotów realizowanych w Zakładzie na studiach I stopnia.

Kierownik Zakładu Zarządzania Kadrami i Przywództwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Zarządzania, jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników zatrudnionych w Zakładzie i posiada wszystkie uprawnienia wynikające z tego tytułu, określone w odpowiednich przepisach wojskowych i powszechnego prawa pracy.

Zadania Zakładu Zarządzania Kadrami i Przywództwa wynikające z „Zakresu działania Zakładu Zarządzania Kadrami i Przywództwa i obowiązków na poszczególnych stanowiskach służbowych”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne zgodnie z ich szczegółowymi zadaniami, ustalonymi w „Zakresie działania Zakładu Zarządzania Kadrami i Przywództwa”.

Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych przez Zakład wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi naszej Uczelni, albo w przypadku potrzeby uzasadnionej ważnymi względami służbowymi lub pilnością sprawy, mogą być powołane w poszczególnych zakładach osoby, zespoły (grupy) robocze do wykonywania tych zadań, przy czym Dziekan wyznacza koordynatora prac zespołu (grupy).

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

 

prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda KOPERTYŃSKA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, prof. WSOWL

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Mirosław ZABIEROWSKI, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-556

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

płk dr Marek PYTEL

Tel.: 261-658-144

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

płk rez. dr inż. Andrzej MICHALUK

Tel.: 261-658-238

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Dorota BALCERZYK

Tel.: 261-658-545

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Agnieszka TAUROGIŃSKA

Tel.: 261-658-238

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Magdalena MARIAN

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Magda DUNIEWSKA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Magdalena MITUŁA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top