Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr dr inż. Robert BALCERZYK

mjr Balcerzyk

Tel.: 261-658-703

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Zarządzania jest jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie nauk o zarządzaniu realizowanych w WSOWL na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych Zakładu stanowią dyscypliny związane z zarządzaniem.

Kierownik Zakładu Zarządzania podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Zarządzania, jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników Zakładu i posiada wszystkie uprawnienia wynikające z tego tytułu, określone w odpowiednich przepisach wojskowych i powszechnego prawa pracy.

Zadania Zakładu Zarządzania, wynikające z „Zakresu działania Zakładu Zarządzania i obowiązków na poszczególnych stanowiskach służbowych”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych, realizowane są zgodnie z ich szczegółowymi zadaniami, ustalonymi w „Zakresie działania Zakładu Zarządzania”.

Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych przez zakład wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, albo w przypadku potrzeby uzasadnionej ważnymi względami służbowymi, mogą być powołane w poszczególnych katedrach osoby, zespoły (grupy) robocze do wykonywania tych zadań, przy czym dziekan wyznacza koordynatora prac zespołu (grupy). 

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

prof. dr hab. Jan STACHOWICZ

Tel.: 261-658-556

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prof. dr hab. Zdzisław KNECHT

Tel.: 261-658-553

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. inż. Zygmunt KRAL, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-552

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr inż. Józef PUCHALSKI

Tel.: 261-658-703

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr inż. Beata SIUTA-STOLARSKA

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr inż. Władysław JANIAK

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Magdalena HOPEJ-TOMASZYCKA

Tel.: 261-658-181

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Maciej POPŁAWSKI

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Marcin FLIEGER

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Agnieszka WANIEWSKA

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr inż. Michał NOWAK

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Marta GAJ

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Anna DOROBISZ

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top