Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr dr inż. Marek WITKOWSKI

mjr dr inż. Witkowski

Tel.: 261-658-173

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Teleinformatycznych Systemów Zarządzania jest jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie przedmiotów realizowanych w Zakładzie na studiach I stopnia. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych Zakładu stanowią dyscypliny związane z inżynierią systemów, optymalizacją procesów kierowania, badaniami operacyjnymi, matematyką, statystyką i informatyką.

Kierownik Zakładu Teleinformatycznych Systemów Zarządzania podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Zarządzania, jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Zakładzie i posiada wszystkie uprawnienia wynikające z tego tytułu, określone w odpowiednich przepisach wojskowych i powszechnego prawa pracy.

Zadania Zakładu Teleinformatycznych Systemów Zarządzania wynikające z „Zakresu działania Zakładu Teleinformatycznych Systemów Zarządzania i obowiązków na poszczególnych stanowiskach służbowych”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne zgodnie z ich szczegółowymi zadaniami, ustalonymi w „Zakresie działania Zakładu Teleinformatycznych Systemów Zarządzania”.

Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych przez zakład wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, albo w przypadku potrzeby uzasadnionej ważnymi względami służbowymi lub pilnością sprawy, mogą być powołane w poszczególnych katedrach osoby, zespoły (grupy) robocze do wykonywania tych zadań, przy czym dziekan wyznacza koordynatora prac zespołu (grupy).

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-222

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. inż. Stanisław STANEK, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-556

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr inż. Rafał SICZEK

Tel.: 261-658-544

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Maciej WALCZYŃSKI

Tel.: 261-658-544

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

kpt. mgr inż. Rafał KANIA

Tel.: 261-658-164

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr inż. Janusz NIECHWIADOWICZ

Tel.: 261-658-244

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr inż. Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ppor. mgr inż. Anna WOJACZEK

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ppor. mgr Marek BŁACHUT

Tel.: 261-658-235

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ppor. mgr inż. Krzysztof GÓRSKI

Tel.: 261-658-235

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mł. chor. Grzegorz ANTOLEC

Tel.: 261-658-244

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ppłk rez. mgr inż. Tomasz UJMA

Tel.: 261-658-207

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

st. chor. sztab. rez. Witold KOŹLIŃSKI

Tel.: 261-658-400

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Back to top